top of page

Organisatie

Ontstaan met een missie

Deze stichting is ontstaan uit een burgerinitiatief in 1981. De gezamenlijke verenigingen die samen het kloppend hart zijn van Brachterbeek hebben zich toen samengepakt om de toekomst van het gemeenschapshuis veilig te stellen. Het doel was de huisvesting van de verenigingen, de bevordering van het sociaal en cultureel leven, en de bevordering van de leefbaarheid in de breedste zin.

De belangrijkste gebruikers van het gebouw zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de stichting.

Samenstelling bestuur Stichting Gemeenschapshuis Baekerhoes

Jo Wilms (voorzitter)

Mariet van Montfort (secretaris)

Gitte Timmermans (penningmeester)

Ger Goedbloed

Ellie Welters 

Toos Verheggen

Jac Hannen

Frank Ramakers

bottom of page