top of page

Geschiedenis

Het Baekerhoes is ontstaan uit de verbouwing van het uit 1935 stammende patronaat. Dit patronaat heeft tot 1981 steeds dienst gedaan als verenigingslokaal voor de verenigingen van Brachterbeek maar ook o.a. als kleuterschool en gelegenheid voor activiteiten van het jeugdwerk. In de loop der jaren groeiden de verenigingen, met name de fanfare, en werd de noodzaak tot ingrijpende maatregelen, mede door achterstallig, onderhoud steeds nadrukkelijker merkbaar. Dit heeft er toe geleid dat in 1978 een initiatief groep bestaande uit afgevaardigden van alle verenigingen in de dorpskern een oriënterend onderzoek heeft opgestart naar de mogelijkheid om te komen tot een omvangrijke verbouwing. Dit onderzoek leidde in 1981 tot het oprichten van de Stichting Gemeenschapshuis Brachterbeek. De stichting heeft de voorbereide plannen van de initiatiefgroep uitgewerkt. In die tijd was een gemeenschapshuis in een relatief kleine dorpskern nog niet zo gebruikelijk en hoewel de noodzaak van een verenigingslokaal wel door de overheid werd onderschreven moest toch het merendeel van de benodigde Hfl. 454.500 door de stichting bij elkaar gebracht worden. Dank zij de gulle bijdragen van de bevolking tijdens een gezamenlijke collecte van alle verenigingen en de persoonlijke benadering van enkele sponsoren is de stichting daar in geslaagd.

Het nieuwe gemeenschapshuis kreeg bij de opening de naam Baekerhoes en in verband daarmee is de naam van de stichting aangepast tot Stichting Gemeenschapshuis Baekerhoes.

In de loop der jaren bleek dat de behoefte van de gebruikers groter waren dan de voorzieningen die het Baekerhoes kon bieden en zijn verdere uitbreidingen gerealiseerd. Zo werd in 1990 een, naar inmiddels is gebleken, een te kleine berging gerealiseerd en in 1993 een uitbreiding van de zaal en twee vergaderlokalen.

Met de in 2018 beëindigde bouwactiviteiten is een lang gekoesterde wens voor het Baekerhoes in vervulling gegaan. Deze uitbreiding betrof: gelijkvloerse drankopslag, uitbreiding keuken, een opslag voor eigen meubilair, een garderobe en een vergaderlokaal. Naast een behoorlijke eigen inbreng is deze uitbreiding vooral mogelijk gemaakt door de gemeente Maasgouw.

Verder was het noodzakelijk de uit 1982 resp. 1993 stammende inrichting van het café en de zalen aan te pakken. De vloeren zijn vernieuwd evenals de plafonds, de ventilatie verbeterd en de wanden opnieuw geschilderd. Met de isolatie van het oudste plafond en de nieuwe LED verlichting in de zalen en het podium hebben wij ok een belangrijke besparing aan energie kunnen realiseren. Deze tweede fase van bouwactiviteiten is mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg en de gemeente Maasgouw.        

De nieuwe inrichting van het gebouw is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van VSBfonds, Oranje Fonds en Kansfonds.

bottom of page